วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

sms กับประโยชน์ต่อธุรกิจ

ประโยชน์ต่อธุรกิจ
ประหยัดกว่า เนื่องจากเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในการเข้าถืงผู้ใช้มือถือได้ตรงที่สุด
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า จากจำนวนที่ผู้ใช้มือถือ 30 ล้านเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีเพียง 10 ล้านคน
อัตราการตอบสนองดีกว่า เพราะเป็นการสื่อสารแบบเข้าถึงตัว
สะดวก รวดเร็ว สามารถ ส่ง ข้อความ ได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ทั้งไม่ต้องเตรียมการมากและไม่เสียเวลาไปกับการเดินทางเมื่อเปรียบเทียบกับ สื่อเป็นไดเร็คเมล์
เชื่อถือได้มากกว่าว่าเข้าถึงตัวผู้อ่านแน่นอนมากกว่า 90%
เป็นสื่อสารแบบเข้าถึงตัวบุคคลได้มากที่สุด ทำให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด
เป็นสื่อที่ ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือ ใหญ่ ก็สามารถใช้ได้ เพียงถ้าธุรกิจนั้นๆมีข้อมูลเบอร์มือถือของลูกค้าอยู่
นอกจาก จุดเด่น ในเรื่องความรวดเร็ว ทันใจแล้ว ต้นทุนในการใช้ SMS Marketing ถือได้ว่าค่อนข้างต่ำ คือประมาณ 0.60 – 1.00 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ใช้ส่ง ซึ่งจากสถิติในประเทศอังกฤษ การใช้ SMS Marketing สามารถมีอัตราการตอบกลับ (respond rate) มากกว่า 10 % ส่วนในประเทศไทยนั้น การนำเสนอ offer ใหม่ ๆ อาจได้รับผลตอบรับถึง 25 % ซึ่งสูงกว่าการทำ Direct Marketing โดยทั่วไปอยู่มาก แต่ผลตอบแทนย่อมลดน้อยถอยลง ขึ้นอยู่กับ ข้อเสนอ( offer ) และ ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอของแต่ละข้อความ ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับงานโฆษณาทั่วไป ที่ผู้รับสาร จะให้ความสนใจ ก็ต่อเมื่อข้อความนั้นน่าสนใจ หรือผู้รับเห็นว่า ข้อความนั้นมีประโยชน์ต่อตน

sms กับประโยชน์ต่อธุรกิจ

ประโยชน์ต่อธุรกิจ
ประหยัดกว่า เนื่องจากเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในการเข้าถืงผู้ใช้มือถือได้ตรงที่สุด
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า จากจำนวนที่ผู้ใช้มือถือ 30 ล้านเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีเพียง 10 ล้านคน
อัตราการตอบสนองดีกว่า เพราะเป็นการสื่อสารแบบเข้าถึงตัว
สะดวก รวดเร็ว สามารถ ส่ง ข้อความ ได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ทั้งไม่ต้องเตรียมการมากและไม่เสียเวลาไปกับการเดินทางเมื่อเปรียบเทียบกับ สื่อเป็นไดเร็คเมล์
เชื่อถือได้มากกว่าว่าเข้าถึงตัวผู้อ่านแน่นอนมากกว่า 90%
เป็นสื่อสารแบบเข้าถึงตัวบุคคลได้มากที่สุด ทำให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด
เป็นสื่อที่ ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือ ใหญ่ ก็สามารถใช้ได้ เพียงถ้าธุรกิจนั้นๆมีข้อมูลเบอร์มือถือของลูกค้าอยู่
นอกจาก จุดเด่น ในเรื่องความรวดเร็ว ทันใจแล้ว ต้นทุนในการใช้ SMS Marketing ถือได้ว่าค่อนข้างต่ำ คือประมาณ 0.60 – 1.00 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ใช้ส่ง ซึ่งจากสถิติในประเทศอังกฤษ การใช้ SMS Marketing สามารถมีอัตราการตอบกลับ (respond rate) มากกว่า 10 % ส่วนในประเทศไทยนั้น การนำเสนอ offer ใหม่ ๆ อาจได้รับผลตอบรับถึง 25 % ซึ่งสูงกว่าการทำ Direct Marketing โดยทั่วไปอยู่มาก แต่ผลตอบแทนย่อมลดน้อยถอยลง ขึ้นอยู่กับ ข้อเสนอ( offer ) และ ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอของแต่ละข้อความ ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับงานโฆษณาทั่วไป ที่ผู้รับสาร จะให้ความสนใจ ก็ต่อเมื่อข้อความนั้นน่าสนใจ หรือผู้รับเห็นว่า ข้อความนั้นมีประโยชน์ต่อตน

ส่ง SMS โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้า เพื่อการตลาด

SMS Marketing วิธีง่ายๆที่ช่วยให้คุณขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้รุดหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ อีกคำตอบของการสื่อสารถึงลูกค้าจำนวนมากในครั้งเดียวแบบไม่จำกัดจำนวนผู้รับด้วยระบบการ ส่ง SMS ผ่านเว็บ - Webเครื่องมือการตลาดที่ช่วยให้ท่านคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเงิน และเวลา


การสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยการส่งข้อความขนาดสั้น Short Message Service หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า SMS เป็นรูปแบบการสื่อสารที่เป็นที่นิยมกันอย่างยิ่งในปัจจุบัน ลักษณะการใช้บริการ SMS อาจจะแบ่งเป็นหลายกลุ่ม เช่น • แบบ One to One เช่นการส่งระหว่างบุคคลจากเลขหมายหนึ่งไปสู่เลขหมายหนึ่ง บางคนอาจจะส่งข้อความเดียวให้กับหลายผู้รับก็นับเป็นการส่งครั้งละ 1 ข้อ ความ เป็นการสื่อสารลักษณะทั่วไปที่ใช้กัน เหมาะสำหรับ ผู้ที่อยากสื่อสาร แต่ไม่อยากเสียเวลาคุย หรือ ต้องการความชัดเจน มีหลักฐานประกอบ • แบบ One to Many เป็นการส่งจาก ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือบริการอินเตอร์เน็ตใด ๆ สู่เครื่องรับโทรศัพท์ ครั้งละ หลาย ๆ ผู้รับพร้อมกัน สูงสุดถึงครั้งละ 500,000 ลักษณะนี้ มักจะเป็นลูกค้าองค์กร เช่น องค์กรธุรกิจต้องการสื่อข้อความส่งเสริมการขาย ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย • แบบ Interactive เป็นการส่งจากเครื่องโทรศัพท์เข้าสู่เลขหมายที่กำหนดไว้ เพื่อร่วมออกความเห็น, สมัคร ร่วมกิจการ หรือขอใช้บริการต่าง ๆ ลักษณะนี้ มักใช้ในธุรกิจสื่อ เพื่อเป็นการประเมินความนิยม และสร้างการสื่อสารสองทาง อีกกลุ่มหนึ่ง ที่นิยมใช้บริการในลักษณะนี้ คือ กลุ่มที่ให้บริการ mobile marketing เช่น ผู้ให้บริการดาวน์โหลด เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ ทั้งหลาย ลักษณะของการใช้บริการ SMS ยังอาจแบ่งในแง่พฤติกรรมการใช้ได้ 2 ลักษณะ คือ
· Push Serviceเป็นลักษณะการใช้บริการในฐานะผู้รับข้อความ เช่น ได้รับ SMS เสนอโปรโมชั่นหรือบริการต่าง ๆ
· Pull Service เป็นลักษณะการได้รับบริการเมื่อได้รับการเห็นชอบ หรือเต็มใจกระทำจากเจ้าของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น การเข้าไปโหวต, การแสดงความเห็น, การเข้าไปดาวน์โหลดบริการต่าง ๆ

SMS Marketing

วิธีง่ายๆที่ช่วยให้คุณขับเคลื่อนธุรกิจ ของคุณ ให้รุดหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ อีกคำตอบของการสื่อสาร ถึงลูกค้า จำนวนมาก ในครั้งเดียว ด้วยระบบการ ส่ง SMS ผ่านเว็บ - Webเครื่องมือการตลาดที่ ช่วยให้ท่าน คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเงิน และเวลา ในการจัดแจงเรื่องสำคัญ อย่างนัดประชุมด่วน อัพเดทข้อมูลทีมงาน หรือแจ้งโปรโมชั่นให้กับลูกค้าด้วยการส่งข้อความ SMS ถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทุกคนได้ทีเดียวพร้อมกันผ่านเว็บไซต์ของไอทวิสท โดยไม่จำกัดจำนวนผู้รับ ทางเลือกใหม่ของการสื่อสารที่ให้คุณเท่าทันทุกเรื่องสำคัญ เป็นต่อในทุกเกมธุรกิจอย่างมั่นใจ

SMS KONNEX เหมาะกับใครบ้าง

ระบบ SMS KONNEX เหมาะกับผู้ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง กลุ่มสมาชิก หรือ ลูกค้า ถึงเจ้าของเว็บไซต์ หรือ เว็บมาสเตอร์ เช่น เว็บไซต์ธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม การท่องเที่ยว เว็บไซต์ที่มีการจอง การสัมมนา หรือเป็นร้านค้าออนไลน์ ที่มีการซื้อ – ขาย ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีสะดุด และช่วยให้ธุรกิจของท่านดูทันสมัย น่าเชื่อถือ

ส่ง sms จากมือถือไปยังมือถือ

ถ้าท่านใช้โทรศัพท์มือถือส่งข้อความเป็นประจำ แนะนำให้หาโปรโมชั่นเกี่ยวกับ SMS มาใช้งานกัน เช่น DTAC มีบัตรเบ่งที่ส่ง SMS 100 ครั้งราคาเพียง 100 บาท นั่นหมายความว่าเราสามารถส่งได้ครั้งละ 1 บาทเลยทีเดียว วิธีการนี้ดีตรงนี้ SMS ไม่มีหมดอายุ เราสามารถเก็บไว้ส่งเมื่อไหร่ก็ได้จนกว่าระยะเวลาของ Happy เราหมด ส่วนรายเดือนนั้นแนะนำว่าติดต่อคอลเซนเตอร์ดูอีกทีนะครับ แถมให้อีกนิดทั้งลูกค้า Happy และรายเดือนถ้าสมัครสมาชิกทางเว็บ สามารถส่งข้อความใน DTAC ได้เดือนละ 50 ข้อความฟรีๆ แบบไม่มีเงื่อนไข ของฟรีแบบนี้สมัครไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ AIS มีการออกซิมสำหรับส่ง SMS ขึ้นมา เพียงแค่เติมเงินรายเดือนปกติก็สามารถส่ง SMS ได้ไม่อั้น (ไม่เกิน 500 ข้อความแต่เดือน) และสามารถสมัครสมาชิกเพื่อส่ง SMS ผ่านทางเว็บไซต์ mobileLife.co.th ได้ในราคาข้อความละ 1 บาทเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมที่เรียกว่า AIS Toolbar เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เรากดส่ง SMS/MMS จากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยทันที โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องต่ออินเตอร์เน็ตทิ้งเอาไว้นะครับ พิเศษสำหรับผู้ที่สมัครจะสามารถส่งข้อความได้ฟรี 50 ข้อความในเดือนแรกอีกด้วย นอกจากนั้นเขาคิดข้อความละ 1.50 บาทเท่านั้น True Move มี การออกโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดในการส่งข้อความ ซึ่งอันนี้เรียกว่าของถูกตัวจริง เพราะสามารถส่งข้อความได้ 150 ข้อความได้ในราคาเพียง 75 บาท เท่านั้น ตกข้อความละ 50 สตางค์เท่านั้นเอง แต่วิธีการนี้จะมีข้อจำกัดตรงที่ในการซื้อแพคเกตจะส่งได้แค่ 1 เดือนเท่านั้น ถ้าเราส่งไม่หมดก็ถือว่าเสียฟรีเลยครับHutch & CAT CDMA มีโปรโมชั่นที่เล่นอินเตอร์เน็ตฟรี โทรฟรี และส่งข้อความฟรีไม่จำกัดด้วย แต่ต้องจ่ายรายเดือนที่แพงมากเดือนละประมาณพันบาทขึ้นไป ใครที่ชอบโทร ชอบส่ง ล่ะก็ใช้โปรโมชั่นแบบนี้ถือว่าคุ้มมากๆ

รู้จักกับ SMS

การส่ง SMS นั้นปกติแล้วเราสามารถที่จะส่งหากันได้โดยการพิมพ์ข้อความผ่านทางมือถือเลย ทันที และเมื่อมีการส่งออกไปก็จะไปถึงผู้รับได้โดยไม่สนใจว่าผู้รับจะว่างรับ จะเปิดเครื่อง มีสัญญาณ หรือว่าทำอะไรอยู่ ก็จะมีการส่งเข้าไปให้ได้ ในการส่งแต่ละครั้งนั้นจะสามารถส่งได้ 140 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ 70 ตัวอักษรภาษาไทย เนื่องจากตัวอักษรภาษาไทยนั้นจะต้องเข้ารหัสเป็น Unicode ซึ่งกินเนื้อที่มากกว่า ASCII แบบพื้นฐานถึงหนึ่งเท่า ส่งผลให้การส่งอักขระพิเศษ และภาษาไทยนั้นสามารถส่งได้น้อยกว่ามากแต่ การส่งข้อความยาวๆ นั้นสามารถทำได้ในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ซึ่งจะมีการเอาข้อความที่ส่งออกไปนั้นตัดเป็นหลายๆ ข้อความ แล้วทำการส่งมา เมื่อมีการรับข้อความแล้วโทรศัพท์มือถือปลายทางก็จะรวมกันเป็นข้อความเดียว กันได้ ซึ่งการส่งแบบนี้จะสามารถส่งได้ครั้งละไม่เกิน 1, 000 ตัวอักษร เพราะถ้ามากกว่านั้นการส่งอาจจะมีการตกหล่นหาย และมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้